Título:
Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalunya y Comtats de Rossello y Cerdanya, fets en Corts Generals en lany M. CCCC LXXXI, fins en lany M.D LXIIII... En Barcelona venense en casa de Ioana Corteya viuda, 1577

Fecha:
1577
Ejemplares: